O Kancelarii

Nasza Kancelaria Adwokacka zapewnia wszechstronną pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym (osobom fizycznym), jak i przedsiębiorcom, w zakresie wszystkich dziedzin prawa, począwszy od spraw cywilnych, karnych, rozwodowych, spadkowych, pracowniczych, administracyjnych, w tym reprezentację prawną naszych klientów w sądach i urzędach, po kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i przedsięwzięć gospodarczych.

Nasza Kancelaria pomoże Ci w negocjacjach handlowych, wypracowaniu porozumienia z wierzycielem czy dłużnikiem. Doradzimy jak przejąć zadłużoną nieruchomość. Posiadamy także niezbędne doświadczenie w zakresie obrotu wierzytelnościami, transakcji dotyczących nieruchomości, obsługi inwestorów. Kancelaria prawna prowadzi postępowania sądowe i egzekucyjne, oraz czynności polubowne, w zakresie odzyskiwania należności od dłużników. Mamy szeroką wiedzę o sposobach zabezpieczenia się przed niesolidnymi partnerami handlowymi, wiemy także, jak się ustrzec zatorów płatniczych.

Zapewniamy jednak nie tylko najwyższej jakości porady prawne. Nasza Kancelaria to przede wszystkim miejsce, w którym wspólnie zaradzimy Twoim nawet najbardziej skomplikowanym problemom życiowym.

Bogactwo doświadczeń zawodowych Kancelarii Adwokackiej Adwokata Łukasza Górskiego, pozwala też nam mieć pewność, iż świadczone dla Państwa usługi prawne, będą na najwyższym poziomie.

 

Zapraszamy do współpracy!

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Łukasz Górski

O mnie

o mnieAdwokat Łukasz Górski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 2005-2008 odbył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym  w Bydgoszczy. W 2009 roku został wpisany na listę adwokatów Bydgoskiej Izby Adwokackiej. W czerwcu 2010 roku ukończył Podyplomowe Studium Prawa Bankowego i Bankowości na swojej macierzystej uczelni.

Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą finansową, pracując jako prawnik w jednej z czołowych firm w Polsce, zajmującej się obrotem wierzytelnościami, a następnie współpracując z licznymi Kancelariami Radców Prawnych.

W związku z czym posiada prawie dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie szerokopojętej obsługi prawnej przedsiębiorstw i podmiotów sektora finansowego, w tym spółek giełdowych.

Adwokat Łukasz Górski był m.in. pełnomocnikiem jednego z towarzystw funduszy inwestycyjnych i zarządzanego przez ten fundusz sekurytyzacyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Z tego tytułu prowadził obsługę prawną portfela korporacyjnych wierzytelności sekurytyzowanych wynoszącego kilkaset milionów złotych.

Obecnie zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa karnego, rodzinnego, cywilnego, prowadzeniem postępowań egzekucyjnych, prawem upadłościowym, prawem bankowym, zagadnieniem zabezpieczania wierzytelności, postępowaniami wieczystoksięgowymi, zagadnieniami prawnymi związanymi z obrotem i gospodarowaniem nieruchomościami, prawem spółek.

Przedsiębiorcy

WSPÓŁPRACA

Kancelaria świadczy usługi prawne w formie indywidualnych zleceń oraz stałej obsługi prawnej.

Po dokonaniu wstępnej oceny zawiłości sprawy, oczekiwań i potrzeb Klienta, Kancelaria przedstawia indywidualną ofertę, dostosowaną do preferencji i życzeń Klienta.

W przypadku doradztwa prawnego wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o ryczałt miesięczny lub stawkę godzinową, zaś w odniesieniu do reprezentacji podczas sporów sądowych w oparciu o obowiązujące stawki wynagrodzenia adwokackiego i premii za pomyślny wynik sprawy.

 

 

Kancelaria proponuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, m.in. w zakresie:

 

prawa administracyjnego:

 • doradztwo prawne w zakresie zezwoleń, koncesji, licencji,
 • reprezentacja prawna przed organami jednostek samorządu terytorialnego,
 • reprezentacja prawna przed organami administarcji publicznej,
 • reprezentacja prawna przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,
 • reprezenatcja prawna przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

prawa zobowiązań:

 • przygotowywanie umów handlowych,
 • obsługa prawna negocjacji handlowych,
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi, polubownymi w sprawach odpowiedzialności kontraktowej przedsiębiorców,
 • przygotowywanie opinii prawnych.

 

obsługi prawnej wierzytelności:

 • polubowne i sądowe dochodzenie należności,
 • reprezentacja przed sądami i organami egzekucyjnymi,
 • badanie stanu prawnego wierzytelności i nieruchomości (due diligence),
 • doradztwo prawne w zakresie przejmowania zadłużonych nieruchomości.

 

prawa gospodarczego:

 • sporządzanie umów i statutów spółek prawa handlowego,
 • doradztwo prawne i reprezentacja przy tworzeniu i rejestracji podmiotów gospodarczych,
 • doradztwo prawne przy przekształceniach i łączeniu spółek, wykupie zadłużonych spółek,
 • stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych, w tym przygotowywanie opinii prawnych,
 • reprezentacja podmiotów gospodarczych w zakresie sporów sądowych i pozasądowych,
 • reprezentacja w trakcie postępowań upadłościowych, w tym sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości,
 • udzielanie porad prawnych i konsultacji.

 

prawa karnego:

 • obrona w sprawach karnych związanych z naruszaniem praw własności intelektualnej,
 • obrona w sprawach karnych związanych z naruszeniem przepisów prawa upadłościowego,
 • reprezentacja w sprawach karnych podmiotów gospodarczych.

 

prawa własności intelektualnej:

 • doradztwo prawne w zakresie prawa autorskiego,
 • doradztwo prawne w zakresie rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych,
 • reprezentacja w sporach sądowych i pozasądowych w zakresie przepisów o nieuczciwej konkurencji,
 • współpraca z rzecznikiem patentowym w zakresie reprezentacji przed Urzędem Patentowym.

 

prawa pracy:

 • przygotowywanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji,
 • reprezentacja w sporach sądowych i pozasądowych,
 • sporządzanie opinii prawnych.

 

Klienci indywidualni

Dla klientów indywidualnych (osób fizycznych) Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego i reprezentacji przed sądami i innymi organami. W szczególności, w następujących dziedzinach:

 

prawo administracyjne:

 • sporządzanie wniosków, odwołań, skarg na decyzje organów administracji publicznej,
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej,
 • reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,
 • reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

prawo cywilne:

 • doradztwo w sprawach cywilnych i postępowania cywilnego,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach własności, innych praw rzeczowych, w tym związanych ze służebnością przesyłu,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach podziału majątku po ustaniu konkubinatu,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach lokalowych, w tym w zakresie zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • reprezentacja w sprawch sądowych i pozasądowych,
 • przygotowywanie opinii prawnych.

 

prawo spadkowe:

 • doradztwo i reprezentacja w sprawach nabycia i podziału spadku,
 • doradztwo i reprezentacja w zakresie dochodzenia zachowku,
 • udzielanie porad i konsultacji w sprawach realizacji i sporządzania testamentów i zapisów.

 

prawo rodzinne:

 • doradztwo i reprezentacja w sprawach rozwodowych,
 • sporządzanie pozwów, pism procesowych w sprawach o rozwód, alimenty,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o alimenty,
 • doradztwo i reprezentacja w innych spraw rodzinnych i opiekuńczych.

 

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • doradztwo i reprezentacja pracowników w sprawach pracowniczych,
 • doradztwo i reprezentacja ubezpieczonych przed sądami i innymi organami,
 • sporządzanie odwołań i innych pism do sądów pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

odszkodowań:

 • dochodzenie roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych w sprawach szkód komunikacyjnych,
 • dochodzenie roszczeń i zadośćuczynienia za poniesione szkody na osobie.
Cennik

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie dla każdej sprawy każdego klienta, w formie kwoty ryczałtowej lub  stawki godzinowej, zaś w odniesieniu do reprezentacji podczas sporów sądowych w oparciu o obowiązujące stawki wynagrodzenia adwokackiego i ustalonej premii za pomyślny wynik sprawy.

W przypadku klientów, z którymi Kancelaria jest związana umowami o stałą obsługę prawną, preferowane jest wynagrodzenie w formie ryczałtowej, określane na podstawie miesięcznego nakładu pracy Kancelarii, związanego z tą obsługą.

Do ustalonych kwot wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących stawek.

Pro Bono

Pracownicy Kancelarii współpracują z Fundacją Wiatrak z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Bołtucia, gdzie co dwa tygodnie udzielane są bezpłatne porady prawne, w ramach prowadzonej przez tą fundację poradni wsparcia.

W celu umówienia wizyty, prosimy o kontakt:

Fundacja “Wiatrak”
ul. Bołtucia 5
85-791 Bydgoszcz
tel. 52 32-34-810

Kontakt

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ŁUKASZ GÓRSKI

Łukasz Górski
+48723330325

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 15/25
85-158 Bydgoszcz

NIP:  953-221-46-63

Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny  lub e-mail, celem potwierdzenia godziny spotkania

Nest Bank: 79187010452078106562010001
Posiadacz rachunku: KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ŁUKASZ GÓRSKI