Klienci indywidualni

Klienci indywidualni

Dla klientów indywidualnych (osób fizycznych) Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego i reprezentacji przed sądami i innymi organami. W szczególności, w następujących dziedzinach:

prawo administracyjne:

 • sporządzanie wniosków, odwołań, skarg na decyzje organów administracji publicznej,
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej,
 • reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,
 • reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

prawo cywilne:

 • dochodzenie roszczeń w tzw. sprawach frankowych
 • doradztwo w sprawach cywilnych i postępowania cywilnego,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach własności, innych praw rzeczowych, w tym związanych ze służebnością przesyłu,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach podziału majątku po ustaniu konkubinatu,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach lokalowych, w tym w zakresie zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • reprezentacja w sprawach sądowych i pozasądowych,
 • przygotowywanie opinii prawnych.

prawo spadkowe:

 • doradztwo i reprezentacja w sprawach nabycia i podziału spadku,
 • doradztwo i reprezentacja w zakresie dochodzenia zachowku,
 • udzielanie porad i konsultacji w sprawach realizacji i sporządzania testamentów i zapisów.

prawo rodzinne:

 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o rozwód i separację,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o podział majątku wspólnego i rozliczenia pomiędzy małżonkami,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o alimenty, władzę rodzicielską i kontakty,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach „porwań rodzicielskich”,
 • sporządzanie pozwów, wniosków i pism procesowych w sprawach o rozwód, separację, alimenty, władzę rodzicielską, kontakty oraz o podział majątku wspólnego,
 • doradztwo i reprezentacja w innych sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • doradztwo i reprezentacja pracowników w sprawach pracowniczych,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o mobbing i dyskryminację,
 • doradztwo i reprezentacja ubezpieczonych przed sądami i innymi organami,
 • sporządzanie odwołań i innych pism do sądów pracy i ubezpieczeń społecznych.

odszkodowań:

 • dochodzenie roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych w sprawach szkód komunikacyjnych i innych,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu błędów medycznych
 • dochodzenie roszczeń i zadośćuczynienia za poniesione szkody na osobie i na mieniu.