Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy

WSPÓŁPRACA

Kancelaria świadczy usługi prawne w formie indywidualnych zleceń oraz stałej obsługi prawnej.

Po dokonaniu wstępnej oceny zawiłości sprawy, oczekiwań i potrzeb Klienta, Kancelaria przedstawia indywidualną ofertę, dostosowaną do preferencji i życzeń Klienta.

W przypadku doradztwa prawnego wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o ryczałt miesięczny lub stawkę godzinową, zaś w odniesieniu do reprezentacji podczas sporów sądowych w oparciu o obowiązujące stawki wynagrodzenia adwokackiego i premii za pomyślny wynik sprawy.

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, m.in. w zakresie:

prawa administracyjnego:

 • doradztwo prawne w zakresie zezwoleń, koncesji, licencji,
 • reprezentacja prawna przed organami jednostek samorządu terytorialnego,
 • reprezentacja prawna przed organami administracji,
 • reprezentacja prawna przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,
 • reprezentacja prawna przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

prawa zobowiązań:

 • przygotowywanie umów handlowych,
 • obsługa prawna negocjacji handlowych,
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi, polubownymi w sprawach odpowiedzialności przedsiębiorców,
 • przygotowywanie opinii prawnych.

obsługi prawnej wierzytelności:

 • polubowne i sądowe dochodzenie należności,
 • reprezentacja przed sądami i organami egzekucyjnymi,
 • badanie stanu prawnego wierzytelności i nieruchomości (due diligence),
 • doradztwo prawne w zakresie przejmowania zadłużonych nieruchomości.

prawa gospodarczego:

 • sporządzanie umów i statutów spółek prawa handlowego,
 • doradztwo prawne i reprezentacja przy tworzeniu i rejestracji podmiotów gospodarczych,
 • doradztwo prawne przy przekształceniach i łączeniu spółek, wykupie zadłużonych spółek,
 • stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych, w tym przygotowywanie opinii prawnych,
 • reprezentacja podmiotów gospodarczych w zakresie sporów sądowych i pozasądowych,
 • reprezentacja w trakcie postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych, w tym sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości,
 • udzielanie porad prawnych i konsultacji.

prawa karnego:

 • obrona w sprawach karnych związanych z naruszaniem praw własności intelektualnej,
 • obrona w sprawach karnych związanych z naruszeniem przepisów prawa upadłościowego,
 • reprezentacja w sprawach karnych podmiotów gospodarczych.

prawa własności intelektualnej:

 • doradztwo prawne w zakresie prawa autorskiego,
 • doradztwo prawne w zakresie rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych,
 • reprezentacja w sporach sądowych i pozasądowych w zakresie przepisów o nieuczciwej konkurencji,
 • współpraca z rzecznikiem patentowym w zakresie reprezentacji przed Urzędem Patentowym.

prawa pracy:

 • przygotowywanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji,
 • reprezentacja w sporach sądowych i pozasądowych,
 • sporządzanie opinii prawnych.