Łukasz Górski

Łukasz Górski

Adwokat Łukasz Górski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 2005-2008 odbył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. W 2009 roku został wpisany na listę adwokatów Bydgoskiej Izby Adwokackiej. W czerwcu 2010 roku ukończył Podyplomowe Studium Prawa Bankowego i Bankowości na swojej macierzystej uczelni. W 2019 roku uzyskał tytuł mediatora po ukończeniu szkolenia przeprowadzonego przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2015 roku pełni funkcję arbitra w sporach rozpatrywanych przed Sądem Arbitrażowym przy Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy.

Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z branżą finansową, pracując jako prawnik w jednej z czołowych firm w Polsce, zajmującej się obrotem wierzytelnościami, w związku z czym posiada prawie dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętej obsługi prawnej przedsiębiorstw i podmiotów sektora finansowego, w tym spółek giełdowych. Praktyka Adwokata Łukasza Górskiego od ponad kilkunastu lat skoncentrowana jest na kompleksowym prowadzeniu spraw dla Swoich klientów. Dlatego jego zainteresowania zawodowe obejmują szeroko rozumiane prawo cywilne, rodzinne i karne. Zajmuje się sprawami o rozwód, podział majątku wspólnego, spadkowymi, upadłościowymi, prawa bankowego – w tym w szczególności tzw. sprawami frankowymi, zagadnieniem zabezpieczania wierzytelności, postępowaniami wieczystoksięgowymi, zagadnieniami prawnymi związanymi z obrotem i gospodarowaniem nieruchomościami, prawem spółek, prawem karnym, ochrony dłużników przed nieuczciwymi wierzycielami, prawem autorskim, rejestracją i ochroną znaków towarowych.

Email: [email protected]