Joanna Lewandowska

Joanna Lewandowska

Radca prawny Joanna Lewandowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a z Kancelarią jest związana od 2016 r. 

Z wyróżnieniem ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, zdając egzamin radcowski i uzyskując wpis na listę radców prawnych w 2020 r. W 2018 r. ukończyła również szkolenie z zakresu mediacji organizowane przez Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, a w 2019 r. Studium Podyplomowe Prawa Ochrony Danych Osobowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Radca prawny Joanna Lewandowska w Kancelarii zajmuje się przede wszystkim obsługą postępowań sądowych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa bankowego (m.in. kredytów powiązanych ze CHF) oraz prawa ubezpieczeniowego. Wspiera także Zespół Kancelarii w obsłudze projektów z zakresu windykacji wierzytelności (m.in. wierzytelności pożyczkowych czy portfela korporacyjnych wierzytelności sekurytyzowanych). Biegle posługuje się językiem angielskim. 

Email: [email protected]